ZAPYTANIE OFERTOWE NA DZIERŻAWĘ SIŁOWNI W HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W IŁAWIE PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 11 B

Przedmiotem zapytania na dzierżawę siłowni zgodnie z załaczonym ogłoszeniem i załacznikami, są pomieszczenia o pow. łącznej 184,90 m2

 

Do zapytania ofertowego dopuszczeni zostaną przedsiębiorcy, którzy w terminie do dnia 10.01.2023 r. do godz. 14.30, w sekretariacie organizatora złożą ofertę w zamkniętej kopercie z adnotacją:  „OFERTA NA DZIERŻAWĘ SIŁOWNI W HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W IŁAWIE PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 11 B”.

  1. W lokalu dostępne są instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, internetowa, telewizja kablowa (Multimedia), możliwość podłączenia telefonu stacjonarnego, instalacja  wentylacyjna z dostawą chłodu oraz armatura łazienkowa i prysznicowa.
  2.   Wyposażenie używane siłowni (nie objęte gwarancją) zgodnie z załącznikiem nr 5.
  3. Minimalny czynsz dzierżawy za opisane w pkt. 4.1 pomieszczenia o całkowitej powierzchni 184,9 m2 ,płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca  wynosi miesięcznie netto 2.000,00  zł (cena wywoławcza) plus należny podatek VAT.
  4. Koszty obciążające dzierżawcę:
   1. koszty za energię elektryczną na podstawie wskazań podliczników, bądź zsumowaniu  mocy urządzeń zainstalowanych przez Dzierżawcę i istniejących w lokalu,  wg stawek obciążających Wydzierżawiającego, (obecne stawki za XI 2022: energia elektryczna: 0,56 zł/kWh netto + 23% VAT oraz  dystrybucja energii: 0,55 zł/kWh netto + 23% VAT)
   2.  koszty udostępnienia węzłów sanitarnych (opłata wodno-kanalizacyjna) płatna ryczałtem 20 m3 za m-c, po stawkach obciążających Wydzierżawiającego (obecne stawki: woda: 3 zł netto + 8% VAT oraz kanalizacja: 5,97 zł netto + 8% VAT za m3)
   3. Opłata za energię cieplną na podstawie procentowego udziału w metrażu z kosztami podgrzania wody, po stawkach obciążających Wydzierżawiającego. (stawki w 2022 r.: od 1,28 zł netto (maj) 5%VAT  do 5,91 zł netto (listopad) +5% VAT za metr kwadratowy powierzchni)

Opłaty za media płatne do 10 dnia każdego miesiąca za miniony miesiąc (z dołu), bądź po utrzymaniu faktury obciążającej Wydzierżawiającego.

  1.  podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni płatny w kasie UM Iława,
  2.  wszelkie pozostałe, wymagane prawem pozwolenia, ubezpieczenie własnego sprzętu i zezwolenia obciążają Dzierżawcę,
  3.  koszty wywozu śmieci i nieczystości ryczałtem do negocjacji przy podpisywaniu umowy (nie mniej niż 200 zł brutto/miesiąc),
  4.  Za utrzymanie czystości w dzierżawionych pomieszczeniach odpowiada Dzierżawca (firma wykonująca usługi sprzątania w obiekcie na rzecz ICSTiR, będzie dokonywać bieżącego sprzątania od poniedziałku do piątku w godzinach uzgodnionych, obejmujące: mycie posadzek, płytek i pozostałych urządzeń sanitarnych, drzwi, armatury łazienkowo-prysznicowej, odkurzanie, ścieranie kurzu, przecieranie sprzętu, parapetów wynoszenie śmieci, uzupełnianie mydła w płynie,  papieru toaletowego, kostek zapachowych), pozostałe czynności, jak bieżąca dezynfekcja sprzętów, sprzątanie w weekendy, spoczywają na Dzierżawcy bądź osobach przez niego zatrudnionych.
  5. Oględziny lokalu można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu: od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 , z kierownikiem adm. , tel. 89 644 85 32
  6. Okres dzierżawy:   od dnia podpisania umowy na okres 24 miesięcy. Z możliwością przedłużenia na kolejny okres.

Poniżej załączono: 

1. Pełna treść ogłoszenia *.pdf

2. Załączniki 1-5 *.doc

 

Pliki do pobrania

Dodane przez: Krzysztof Mądry
Ostatnia edycja: 30-12-2022