Nowe cenniki na obiektach

Zarządzenie Nr12/2022

Dyrektora Iławskiego Centrum Sportu,

Turystyki i Rekreacji

z dnia 28 grudnia2022 roku

 

w sprawie: ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.

 

 

Na podstawie § 6 ust. 2 lit. a)-j) Statutu Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki
i Rekreacjiprzyjętego uchwałą  Nr XVIII/ 211/2004 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 26 lutego 2004 roku,zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Niniejsze zarządzenie ustala ceny i opłaty za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji obowiązujące od 01 stycznia 2023 roku.

 

§ 2.

 1. Ustala się stawki biletów oraz wynajmu statku pasażerskiego ILAVIA
  w cenach brutto:
   1. Bilet normalny – 25,00 zł (brutto).
   2. Bilet ulgowy – 20,00 zł
   3. Wynajęcie statku - czarter 1h– 400,00 zł
   4. Ceny dla osób z kartą "dużej rodziny"
    1. Bilet normalny – 20,00 zł
    2. Bilet ulgowy – 15,00 zł

 

 1. Ustala się stawki wynajmu hali sportowo-widowiskowej w Iławie przy
   ul. Niepodległości 11 B w cenach netto:
   1. Wynajem hali sportowo-widowiskowej na zajęcia sportowe i rekreacyjne – 150,00 zł netto za 1 godzinę zegarową + VAT.
   2. Wynajem hali sportowo-widowiskowej przez stowarzyszenia sportowe
    na prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych – 100,00 zł netto za
    1 godzinę zegarową + VAT (z wyłączeniem sekcji halowych iławskich stowarzyszeń sportowych).
   3. Ceny wynajmu na prowadzenie imprez innych, m.in. estradowych, wymagających dodatkowych przygotowań lub dodatkowej obsługi - ustalane indywidualnie.

 

 

 1. Ustala się stawki wynajmu obiektów na terenie stadionu miejskiego w Iławie przy ul. Sienkiewicza 1A w cenach netto:
   1. Główne boisko piłkarskie – nawierzchnia naturalna:
    1. Trening 60 minut – 1.000,00 zł (netto)
    2. Trening 120 minut – 2.000,00 zł
    3. Sparing/mecz towarzyski – 2.000,00 zł
    4. Mecz ligowy – 5.000,00 zł
   2. Boczne boisko piłkarskie – nawierzchnia naturalna:
    1. Trening 60 minut – 500,00 zł
    2. Trening 120 minut – 800,00 zł
    3. Sparing/mecz towarzyski – 1.500,00 zł
    4. Mecz ligowy – 2.000,00 zł
   3. Sztuczne boisko piłkarskie:
    1. Trening 60 minut na całym boisku + szatnia – 200 zł
    2. Trening 60 minut + oświetlenie + szatnia – 300 zł
    3. Trening 60 minut – połowa boiska + szatnia – 150 zł
    4. Trening 60 minut – połowa boiska + oświetlenie + szatnia – 200 zł
    5. Mecz piłkarski, sparing (120 minut) + szatnia – 600zł
    6. Mecz piłkarski, sparing (120 minut) + oświetlenie + szatnia – 700 zł
    7. Turniej na całej płycie boiska z zapleczem – 300 zł / godz.
   4. Wynajęcie infrastruktury dodatkowej:
    1. Wynajęcie zaplecza socjalnego – szatnia - 60 minut – 50,00 zł
    2. Wynajęcie sali konferencyjnej 120 minut – 100,00 zł
   5. Ceny wynajmu na prowadzenie imprez innych, m.in. estradowych, wymagających dodatkowych przygotowań lub dodatkowej obsługi - ustalane indywidualnie.

 

 1. Ustala się stawki biletów i usług na terenie sztucznego lodowiska w Iławie przy ul. Biskupskiej w cenach brutto:
   1. Bilet wstępu normalny 45 minut – 12,00 zł
   2. Bilet wstępu ulgowy 45 minut – 9,00 zł
   3. Cena biletu dla osób z kartą "dużej rodziny" (45 minut) – 8,00 zł
   4. Cena biletu dla osób z kartą "mieszkańca" - 7,00 zł
   5. Karnet normalny na 10 wejść (10 x 45 minut) – 105,00 zł
   6. Karnet ulgowy na 10 wejść (10 x 45 minut) – 80,00 zł
   7. Wypożyczenie łyżew (jednorazowe) – 8,00 zł
   8. Ostrzenie łyżew (od pary) – 12,00 zł
   9. Wypożyczenie (pingwin, foczka) - 2,00 zł

 

 1. Ustala się stawki opłat na terenie obiektu Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej – Ekomarinyw Iławie przy ul. Dąbrowskiego 11 A w cenach brutto:
   1. Cumowanie (cały sezon) - 3000,00 zł
   2. Cumowanie 1 miesiąc (jednostki małe i średnie do 8,5 m)  – 500,00 zł (brutto)
   3. Cumowanie 1 miesiąc (jednostki od 8,5 m do 10 m)  – 650,00 zł
   4. Cumowanie do 2 godzin – 20,00 zł
   5. Cumowanie od 2 do 5 godzin – 30,00 zł
   6. Cumowanie od 5 do 24 godzin – 50,00 zł
   7. Prysznic (5 minut) - 8,00  zł
   8. WC - 2,00  zł
   9. Pobór wody - 5,00  zł/50 l
   10. Mycie naczyń - 5,00  zł
   11. Zrzut ścieków - 8,00  zł
   12. Wypożyczenie sprzętu – kajak, canoe, łódź wiosłowa - 15,00 zł/szt.
   13. Wypożyczenie kajaka na dobę - 60,00 zł

 

§ 3.

 

Niniejsze zarządzenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji na stronie internetowej Iławskiego Centrum Sportu Turystyki iRekreacji www.sport-ilawa.pl oraz odpowiednich tablicach informacyjnych obiektów.

 

§ 4.

Traci moc zarządzenie Nr 3/2022 Dyrektora Iławskiego Centrum Sportu,Turystyki
i Rekreacji z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie: ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.

 

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01-01-2023 r.

 

 

 

Dodane przez: Krzysztof Mądry
Ostatnia edycja: 04-01-2023